COPYWRITING

REKLAM SKRIVSKOLA INSTITUET COPYWRITING REFERENSER

 

Med copywriting menas att skriva reklamtexter. Copywritern är alltså en typ av skribent som skriver åt företag i ett marknadsföringssyfte. En journalist skriver informativt och rapporterande. För att vara en god copywriter måste man ha förmåga att förstå sin kunds affärer och kunna förmedla budskap som på ett eller annat sätt bidrar till en ökad försäljning.