INSTITUTET FÖR REKLAM OCH MARKNADSFÖRING

REKLAM SKRIVSKOLA INSTITUET COPYWRITING REFERENSER

 

Vi har över femton års erfarenhet av att producera reklamtexter till broschyrer, annonser, hemsidor, radio och TV. Vi tar även fram kampanjer och koncept, reklam-  och marknadsstrategier. Med ena benet i Berlin kan vi dessutom översätta till och från tyska, och lokalanpassa, det vill säga adaptera reklam för olika marknader. Förutom Tyskland har vi en samarbetspartner i Thailand.

Med bakgrund från KTH och RMI-Berghs finns erfarenhet från de flesta typer av varumärken, produkter och tjänster. Från stålindustri till läskedrycker. Och eftersom det mesta görs online numera, kan vi erbjuda bra priser på våra tjänster.

kalle snabel-a institutet.se
+46 70 714 75 71