REKLAM

REKLAM SKRIVSKOLA INSTITUTET COPYWRITING REFERENSER

 

Reklam är kommunikation. Att förmedla ett budskap. Alltså att berätta något. Vad man vill berätta varierar naturligtvis. Man brukar dela in reklam i olika kategorier. Till exempel action marketing, direct marketing eller brand advertising. De olika kategorierna syftar till olika saker, men det handlar alltid om att förmedla ett budskap. Några kategorier av reklam är:

Brand Advertising
Eller varumärkesreklam. Syftet är att bygga varumärket, det vill säga berätta för så många som möjligt i målgruppen att man är bäst på något. Och vad man är bäst på. Ibland sätter man vattentäta skott mellan action marketing, det vill säga säljdrivande reklam och varumärkesreklam, men faktum är att ju starkare varumärke man har desto lättare blir det att sälja.

Action marketing
Säljdrivande reklam kallas action marketing. Den syftar till att på ett eller annat sätt få någon att agera. I action marketing är det vanligt att till exempel ha tävlingar och erbjudanden. Butiker och snabbrörliga konsumtionsvaror gör mycket action marketing.

Direct marketing
Med direktmarknadsföring riktar man sig specifikt till en eller flera utvalda personer. DR brukar skickas som brev eller liknande. Det är riktad, relationsskapande reklam där man noga har valt ut sin målgrupp och riktar sig bara till den.

Media
All reklam placeras i någon form av media. Och mediavalet är väldigt beroende på vilken typ av reklam man skall göra. OM man har syftet att nå 50 personer är TV ett väldigt dyrt media att använda sig av, eftersom man träffar så många man inte är intresserad av. Om man däremot skall nå hela befolkningen är TV väldigt billigt och effektivt. Man brukar räkna i pris per träff i målgruppen. Naturligtvis är det helt avgörande hur man gör sin reklamfilm. Att sända en dålig film är att kasta pengarna i sjön.

Internet
Internet är speciiellt. När reklam- och mediabruset upphör på kontoret tar internet vid. Folk spenderar stora delar av sin arbetstid på internet, vilket gör internet till ett helt unikt media. På internet kan dels göra reklam genom vanliga annonser, så kallade banners. Men man kan också lägga upp kampanjsiter. En stor fördel med internet är att man inte behöver göra några stora mediainvesteringar. Så kallade viraler är mer eller mindre uttalade reklamfilmer som sprids mellan människor på internet.

Business to business
Man skiljer på business – to – consumer och business – to business. Det sistnämnda, eller B2B, är kommunikation mellan företag, kort sagt. Typiska business-to-businesskunder är tung och mindre tung industri, tjänsteföretag eller andra varumärkens reklam riktad till underleverantörer eller inköpare. Även platsannonsering kan betraktas som en form av business to businessreklam. Typiska företag som ägnar sig åt business – to – business är stålverk, verksatadsindustri, pappers- och massaindustri, legotillverkare, IT-företag för att bara nämna några.

Mässor
Framförallt i Tyskland är det mycket viktigt att synas på mässor. Man kan tycka att mässor inte är något reklammedia, men det är just vad det är. På en mässa kan man knyta unika kontakter och därför är det mycket viktigt att ha en monter som lockar till besök och ett mässmaterial som man kan dela ut till de som besöker ens monter.

Logotyp

En logotype, eller logotyp är en symbol för ett varumärke. Ett varumärkes identitet. Den signalerar vilken typ av företag man har. Innan man tar fram en logotype är det därför mycket viktigt att man gör en grundläggande analys av verksamheten. Skall den vara skojig, Skall den vha glada färger? Sober? Hur fungerar den i svart-vitt och så vidare. De som tar fram logotyper kallas formgivare.