LITEN SKRIVSKOLA

REKLAM SKRIVSKOLA INSTITUTET COPYWRITING REFERENSER

 

Reklamtexter är lite speciella. Dels vet ofta mottagaren, alltså målgruppen att det är reklam och har därför redan ett inbyggt ointresse. Att vara snabb när man förmedlar sitt budskap är alltså väldigt viktigt. Att  formulera budskapet på ett roligt eller intressant eller underhållande sätt är också viktigt.

Det man kan förmedla med en infångare och en avsändare, alltså ett varumärke är grunden.  Om man har ett starkt varumärke kan man tillåta sig helt andra friheter än om man är okänd. Om ditt varumärke är okänt gör man klokt i att berätta vem man är och vad man är bra på i kommunikationen. Ett exempel; Tänk dig att du skall sälja en läsk som heter Benkes. ”Drick Benkes” gör folk förvirrade. ”Benkes läsk är god” gör mycket större nytta.

Text på en hemsida kan vara mer informativ. Den som letar upp en hemsida är mottaglig för kommersiell  information på ett annat sätt än den som slötittar på TV en onsdagkväll. Men att skriva texter på en hemsida kräver ändå att man vet vad man håller på med. Internet är speciellt.

Man brukar säga att det man läser är i tur och ordning; rubrik, bildtext, mellanrubriker och ingress. Om man har skapat ett intresse där är det stor chans att man läser vidare. Fundera över hur du läser din morgontidning. Och det är alltid viktigt, framförallt i reklamsammanhang att man börjar den löpande texten med att förmedla sitt budskap. Tro inte att någon är intresserad av etableringsår, antal anställda eller omsättning när någon är intresserad av vad du har att sälja. Berätta om förträffligheten med just din produkt.

Som du förstår är det oerhört stor skillnad på att göra en utomhusaffisch och att skriva en årsredovisning. Och det är också oerhört stor skillnad på hur och vad man kommunicerar i olika media. Radio kallas för ett passivt media. Det är något man har på i bakgrunden i bilen, på jobbet eller hemma. Mycket radioreklam innehåller någon form av jingle, eler ljudlogotype. Rätt eller fel, ibland fastnar de i huvudet.